Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.malmos.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών που δημιουργήθηκε από την εμπορική επιχείρηση της Τόνιας Μάλμου και η οποία εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, στην οδό Θερισσου 2α Παχιανα, Χανιά 731 36.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την επιχείρηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην σελίδα «Επικοινωνία» καθώς και στην τηλεφωνική γραμμή 28210 95221.

Ακολουθούν οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου που διέπουν όλες τις συναλλαγές και συμβατικές σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης (στο εξής θα αναφέρεται ως «επιχείρηση» ή «malmos.gr») και του εκάστοτε πελάτη/επισκέπτη (στο εξής θα αναφέρεται ως «πελάτης» ή «χρήστης» ή «επισκέπτης») οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής θα αναφέρεται ως «ιστοσελίδα της malmos.gr» ή «ιστότοπος της malmos.gr» ή «παρούσα ιστοσελίδα» ή «e-shop» ή «ηλεκτρονικό κατάστημα»), του φυσικού καταστήματος, τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι εφικτό.

Κάθε χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου και να βεβαιωθεί πως έχει κατανοήσει και συναινεί με το σύνολο αυτών και χωρίς καμία εξαίρεση πριν προχωρήσει στην χρήση του ιστοτόπου της malmos.gr.

Επισκεπτόμενος ή χρησιμοποιώντας με οποιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα της malmos.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν, ο χρήστης δεσμεύετε πως έχει διαβάσει και συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα με τους Όρους Χρήσης και τις πρακτικές δεδομένων της malmos.gr όπως αυτές περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου της.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να δεσμευτεί από τους Όρου Χρήσης ή/ και δεν συμφωνεί με την Πολιτική Απορρήτου όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, τότε δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε είσοδο ή/ και χρήση αυτού του ιστοτόπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας και προϊόντος προσφέρετε από την malmos.gr.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ενημερώνει, αναθεωρεί ανά πάσα στιγμή τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τροποποιεί, ενημερώνει, αναθεωρεί αντίστοιχα το παρόν κείμενο.

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ελέγχει τους όρους χρήσης σε κάθε επίσκεψή του στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, οι διακριτικοί τίτλοι, το λογότυπο, τα σήματα, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα κείμενα κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της malmos.gr. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε τροποποίηση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, μεταφορά ή χρήση αυτών για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό. Παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση του επισκέπτη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο.

Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Η malmos.gr πέραν της επιχείρησης ιδιοκτησίας της και του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν διατηρεί καμία σχέση με καμία άλλη επιχείρηση ή εταιρεία και με κανένα ιστότοπο που το domain name του να φέρει ή να παραπέμπει στην ονομασία της.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ενδέχεται να περιέχει λάθη ή σφάλματα τα οποία έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω μη σωστής λειτουργίας της ιστοσελίδας. Η malmos.gr δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη  αυτά θα διορθώνονται. Η  malmos.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τα λάθη αυτά και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, αναφορικά με την αρτιότητα, επικαιρότητα, ορθότητα, καταλληλότητα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

Η malmos.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η παρούσα ιστοσελίδα ή ο server που τη φιλοξενεί, δεν περιέχουν «ιούς» οι οποίοι θα μπορούσαν να βλάψουν τη συσκευή από την οποία έχει συνδεθεί ο χρήστης. Συνεπώς, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη υποστεί ο χρήστης κατά την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή αλλά και του γενικότερου περιεχομένου της. 

Είναι χρήσιμο να υπάρχει εγκατεστημένο ένα ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από τους ιούς σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείται για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Η malmos.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου η ενημέρωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού της καταστήματος, να είναι συνεχής και ακριβής. Ωστόσο, ενδέχεται για ποικίλους λόγους η εμφανιζόμενη διαθεσιμότητα κάποιου ή κάποιων προϊόντων ή υπηρεσιών να μην είναι ορθή. Η malmos.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη  για τυχόν ανακρίβειες αναφορικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Ο χρήστης θα πρέπει να προχωρά σε παραγγελία μόνο εφόσον έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ρητά και ανεπιφύλακτα τα παραπάνω.

Ωστόσο, σε περίπτωση τέτοιου είδους ανακρίβεια, η malmos.gr ενδέχεται να ενημερώσει τον χρήστη και να του προτείνει εναλλακτικές λύσεις στην περίπτωση που αυτό είναι εφικτό. Η malmos.gr δεν φέρει καμία περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη.

Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη, ούτε υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση (οικονομική ή άλλης φύσεως) για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως προκληθεί στο χρήστη από ακύρωση παραγγελιών ή καθυστέρηση τους λόγω οποιασδήποτε αιτίας συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και των συνθηκών ανωτέρας βίας. Από πλευράς malmos.gr θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση κάθε πελάτη, παρόλα αυτά δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω των αιτιών που προαναφέρθηκαν.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της malmos.gr δε πρέπει σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για συγκεκριμένες ενέργειες. Συνεπώς, οι χρήστες της παρούσας  ιστοσελίδας, θα πρέπει να κάνουν χρήση του περιεχομένου με δική τους ευθύνη.

Προσωπικά δεδομένα

Η malmos.gr είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου της, αλλά και κάθε πελάτη με τον οποίο διατηρεί συμβατική σχέση, και υποχρεούται να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016) και τα εκάστοτε οριζόμενα από το Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως το ονοματεπώνυμο, ο τηλεφωνικός αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, τα στοιχεία τιμολόγησης κ.λπ. χρησιμοποιούνται από την malmos.gr, εφόσον έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη, για την επικοινωνία μαζί του, για την ενημέρωσή του σχετικά με θέματα των προϊόντων που έχει προμηθευτεί ή των υπηρεσιών που έχει κάνει χρήση από την malmos.gr, για την τιμολόγηση και την αποστολή της παραγγελίας του, για την εκτέλεση των συναλλαγών του μέσω της ιστοσελίδας, για την ενημέρωσή του για προϊόντα που έχουν παραμείνει στο «καλάθι» του κ.α.

Η malmos.gr δύναται να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, για την αποστολή προσφορών, ενημερωτικών δελτίων και προωθητικών ενεργειών, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στο Newsletter.

Η malmos.gr χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies (αναλύονται παρακάτω), τόσο για στατικούς λόγους όσο και για βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη μέσα στην ιστοσελίδα, καθιστώντας έτσι την περιήγησή του πιο προσωποποιημένη και ενδιαφέρουσα.

Η malmos.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει, μεταβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα των πελατών και των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει, παρά μόνο σε περίπτωση που έχει στην κατοχή της έγγραφη εξουσιοδότηση του πελάτη ή υποχρεούται σε αυτό από δικαστική ή άλλης δημόσιας αρχής απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της malmos.gr που ακολουθεί παρακάτω.

Ευθύνη χρήστη

Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να κάνει χρήση των προσφερόμενων από την ιστοσελίδα επιλογών-υπηρεσιών-προϊόντων, αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει στην malmos.gr αληθή, πλήρη, έγκυρα και σωστά δεδομένα τα οποία θα ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση τροποποίησης τους.

Σε περίπτωση καταχώρησης στοιχείων τρίτου ατόμου, ο χρήστης υποχρεούται να έχει έγγραφη συγκατάθεση του ατόμου αυτού για την χρήση των στοιχείων του. Σε τέτοιες περιπτώσεις η malmos.gr, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να επιβεβαιώσει την ύπαρξη της συγκατάθεσης αυτής, την θεωρεί ως υπάρχουσα και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής.

Ο χρήστης πρέπει να είναι ενήλικος. Σε περίπτωση που ανήλικος χρήστης καταχωρήσει τα στοιχεία του, υποχρεούται να έχει έγγραφη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική του μέριμνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η malmos.gr, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να επιβεβαιώσει την ύπαρξη της συγκατάθεσης αυτής, την θεωρεί ως υπάρχουσα και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής.

Ο χρήστης απαγορεύεται ρητά να επισκέπτεται ή να κάνει χρήση της ιστοσελίδας της malmos.gr για σκοπούς που προσβάλουν ή προκαλούν οποιασδήποτε φύσεως βλάβη στην malmos.gr ή σε τρίτα μέρη, που προσβάλουν τα χρηστά ήθη, που κοινοποιούν περιεχόμενο για το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα κοινοποίησης,  που παραβιάζουν ιδιωτικά δικαιώματα οποιουδήποτε είδους, που παραβιάζουν εκούσια ή ακούσια την ισχύουσα νομοθεσία ή που μεταδίδουν υλικό που περιέχει κακόβουλο ή ακατάλληλο περιεχόμενο ή «ιούς».

Πολιτική τιμολόγησης

Η malmos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που τοποθετούνται στο «καλάθι» από τον χρήστη και παραμένουν εκεί χωρίς ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν αποτελούν δέσμευση τιμής, συνεπώς οι τιμές τους δύναται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή όπως και στην υπόλοιπη ιστοσελίδα. Η malmos.gr δεσμεύεται για μη τροποποίηση τιμών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως οι προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κ.α..

Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της malmos.gr, η οποία δεν γίνει εφικτό να επιλυθεί μέσω της μεταξύ τους επικοινωνίας και καλής πίστης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της malmos.gr.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Πολιτική Απορρήτου της malmos.gr έχει ως στόχο την ενημέρωση κάθε επισκέπτη της σχετικά με τους λόγους και τους τρόπους συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών του δεδομένων, το χρόνο διατήρησής τους στα αρχεία της malmos.gr, καθώς και για το δικαιώμά του να αιτηθεί να τα δει και να ζητήσει την τροποποίηση ή ακόμη και τη διαγραφή τους,

Η Πολιτική αυτή διέπει όλες τις συναλλαγές μεταξύ της malmos.gr και των πελατών της, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο έχουν πραγματοποιηθεί (τηλεφωνικώς, μέσω της ιστοσελίδας, στο φυσικό κατάστημα ή αλλιώς) και είναι δομημένη με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

679/2016, τον Ν.4624/2019 και τον Ν.3471/2006.

Τύποι Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται

Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, ο αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.α.

Πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή του πελάτη και τα στοιχεία τιμολόγησης όπως επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθεστώς Φ.Π.Α., στοιχεία χρέωσης, αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.

Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του χρήστη μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή, το λειτουργικό σύστημα κ.α.

Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη χρήση του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων, τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο όπως και το πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες χρησιμοποιείται.

Πληροφορίες σχετικές με τις αγορές που πραγματοποιεί ο πελάτης, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και τις συναλλαγές που κάνει στον ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό, την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας κ.α.

Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία του χρήστη με την  malmos.gr μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου της, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μετα-δεδομένα (metadata).

Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία γνωστοποιείτε ο χρήστης στην  επιχείρηση κατά την επικοινωνία του μαζί της με τον οποιονδήποτε τρόπο.

Τρόποι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Όλα τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που αναφέρθηκαν δύναται να συλλεχθούν από την malmos.gr:

Κατά την αγορά κάποιου προϊόντος ή τη χρήση κάποιας υπηρεσίας μέσω του ιστοτόπου της, σε φυσικό κατάστημα, μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Κατά την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα της malmos.gr.

Κατά την δραστηριότητα του πελάτη στα κοινωνικά δίκτυα της malmos.gr.

Κατά την επικοινωνία του πελάτη σχετικά με την πληροφόρηση, την καθοδήγηση ή την επίλυση ζητημάτων σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της malmos.gr.

Κατά την εγγραφή του χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της malmos.gr.

Κατά την εγγραφή του χρήστη προκειμένου να λαμβάνει προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ.

Κατά την υποβολή αιτημάτων στην malmos.gr.

Λόγοι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται στην malmos.gr δύναται να χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

Διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης της malmos.gr.

Προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για τον χρήστη.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών στον ιστότοπο.

Αποστολή των αγαθών που αγοράζει ο πελάτης μέσω του ιστοτόπου της malmos.gr.

Παροχή υπηρεσιών που αγοράζει ο πελάτης μέσω του ιστοτόπου της malmos.gr.

Αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής στον πελάτη, καθώς και συλλογή πληρωμών από εκείνον.

Αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών.

Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με αιτήματα του πελάτη.

Ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα κάποιου προϊόντος για το οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον πελάτη.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου μέσω email εάν έχει γίνει εγγραφή στο Newsletter της επιχείρησης.

Αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών, σχετικών με την malmos.gr ή τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τρίτων μερών οι οποίες ενδέχεται να  ενδιαφέρουν τον χρήστη, μέσω κοινοποιήσεων ή, αν έχει συμφωνήσει σε αυτό, μέσω email ή παρόμοιας τεχνολογίας (ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή την malmos.gr αν πλέον δεν επιθυμεί διαφημιστικές επικοινωνίες).

Παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα μέρη (τα μέρη αυτά δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες).

Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλλονται από τον πελάτη.

Διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.

Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου της malmos.gr (περιλαμβάνοντας και την επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων της malmos.gr).

Προσοχή:

Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να κάνει χρήση των προσφερόμενων από την ιστοσελίδα επιλογών-υπηρεσιών-προϊόντων, αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει στην malmos.gr αληθή, πλήρη, έγκυρα και σωστά δεδομένα τα οποία θα ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση τροποποίησης τους.

Σε περίπτωση καταχώρησης στοιχείων τρίτου ατόμου, ο χρήστης υποχρεούται να έχει έγγραφη συγκατάθεση του ατόμου αυτού για την χρήση των στοιχείων του. Σε τέτοιες περιπτώσεις η malmos.gr, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να επιβεβαιώσει την ύπαρξη της συγκατάθεσης αυτής, την θεωρεί ως υπάρχουσα και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής.

Ο χρήστης πρέπει να είναι ενήλικος. Σε περίπτωση που ανήλικος χρήστης καταχωρήσει τα στοιχεία του, υποχρεούται να έχει έγγραφη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική του μέριμνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η malmos.gr, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να επιβεβαιώσει την ύπαρξη της συγκατάθεσης αυτής, την θεωρεί ως υπάρχουσα και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η malmos.gr μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους, τα στελέχη ή τους επαγγελματικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους, τους προμηθευτές ή τους συνεργάτες της πάντα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Η κοινοποίηση γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του χρήστη, να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες του, να λυθούν τυχόν ζητήματα που αντιμετωπίζει σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της επιχείρησης, να ολοκληρωθεί κάποια συναλλαγή του ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί απαραίτητο προκειμένου να του παρασχεθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση.

Η malmos.gr μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου, σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία, με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της, μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου.

Τα μέρη στα οποία γνωστοποιούνται αυτές οι πληροφορίες απαγορεύεται ρητά να κάνουν χρήση αυτών για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους προορίζονταν και δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την malmos.gr πραγματοποιείται προκειμένου:

Να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση του πελάτη και να ικανοποιούνται οι προσδοκίες και τα αιτήματά του.

Να δίνονται απαντήσεις σε ερωτήσεις, παράπονα, σχόλια, κριτικές, απορίες.

Να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον πελάτη σχετικά με οικονομικά θέματα (ληξιπρόθεσμες οφειλές κ.α.)

Να αποστέλλονται ενημερώσεις σχετικά με τα νέα της malmos.gr αναφορικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες της κ.α. (εάν έχει δοθεί συγκατάθεσή για τέτοιου είδους ενημερώσεις).

Να πραγματοποιούνται κάποιες αναλύσεις σχετικά με τη χρήση και τις κινήσεις του πελάτη στον ιστότοπο της malmos.gr, με σκοπό να γίνεται η εμπειρία του όσο το δυνατόν πιο προσωποποιημένη προτείνοντας του προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιο πιθανό να τον ενδιαφέρουν (εάν έχει δοθεί ανάλογη συγκατάθεσή).

Να αξιολογούνται, να εξελίσσονται και να βελτιώνονται συνεχώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης.

Να αξιολογούνται τα αποτελέσματα που προέρχονται από τις προωθητικές ενέργειες της επιχείρησης.

Να είναι εφικτή η προστασία και η πρόληψη από απάτες και άλλες  κακόβουλες ενέργειες, για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δικτύων, των δεδομένων και των πληροφοριών.

Να μπορούν να κοινοποιηθούν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Να εκπληρώνονται οι λογιστικές, φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις της επιχείρησης που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Προωθητικές Ενέργειες

Κατά την εγγραφή του στη λίστα για τα Newsletters (προωθητικές ενέργειες) της malmos.gr, ο χρήστης δίνει αυτομάτως τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του προκειμένου να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, ενημερώσεις σχετικά με νέα και δράσεις της malmos.gr, προσκλήσεις αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μετά από κάποια αγορά, πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να του φανούν χρήσιμες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες κ.α.

Ο χρήστης διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλέσει την εγγραφή του ανά πάσα στιγμή εάν δεν επιθυμεί πλέον την λήψη προωθητικών υλικών. Μπορεί να ζητήσει να μη λαμβάνει πλέον προωθητικά μηνύματα, ανάλογα με το μέσο αποστολής τους (πχ επιλέγοντας unsubscribe στο τέλος του προωθητικού email που έλαβε, με δωρεάν αποστολή μηνύματος αν έχει λάβει προωθητικό sms κλπ).

Φυσικά η εγγραφή/διαγραφή από τη λίστα για τη λήψη προωθητικού υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί όσες φορές επιθυμεί ο χρήστης.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων στα αρχεία της malmos.gr

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην malmos.gr διατηρούνται στα αρχεία της για όσο χρονικό διάστημα ο πελάτης κάνει χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ενεργή συναίνεση του για τους λόγους και σκοπούς που έχει εξ αρχής δοθεί.

Όταν κάτι από τα παραπάνω σταματήσει να υφίσταται πλήρως, τότε τα δεδομένα θα διατηρηθούν στα αρχεία της malmos.gr για 10 έτη (υπό την επιφύλαξη να υπάρξει νομοθεσία ο οποία να επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων αυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) και στη συνέχεια θα διαγραφούν οριστικά.

Η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων γίνεται πάντοτε σε συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της malmos.gr σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η malmos.gr λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για την αποτροπή οποιασδήποτε απώλειας, κακής χρήσης ή αλλοίωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται στα αρχεία της. Επίσης μεριμνά τόσο για την φυσική όσο και για την τεχνική ασφάλεια των συστημάτων της.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη να διατηρεί εμπιστευτικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον κωδικό που χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στον λογαριασμό που διατηρεί στον ιστότοπο της malmos.gr.

Επιπλέον, εφόσον γίνεται χρήση του ιστοτόπου, λαμβάνεται ως δεδομένη η αποδοχή από τον χρήστη του γεγονότος ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι μη ασφαλής και δεν είναι δυνατόν η malmos.gr να εγγυηθεί με κάποιον τρόπο την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Δικαιώματα Χρήστη και Τρόποι Άσκησής τους

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης, περιορισμού ή απαγόρευσής επεξεργασίας, φορητότητας και διαγραφής των αρχείων δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα.

Αναλυτικότερα:

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να μπορεί να ενημερώνεται αναφορικά με τα δεδομένα που έχουν συλλεχτεί από την επιχείρηση, τους λόγους συλλογής τους, τους λόγους και τον τρόπο με τον οποία γίνεται η επεξεργασία τους, τη νομική βάση της επεξεργασίας τους, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται στα αρχεία της malmos.gr, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίησή τους σε τρίτα μέρη.

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα να αιτηθεί διόρθωση πιθανών λαθών ή ανακριβειών στα προσωπικά του στοιχεία ή ακόμα και να συμπληρώσει κάποια επιπλέον στοιχεία του. Ωστόσο για τις ενέργειες αυτές απαιτούνται τα αντίστοιχα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα να αιτηθεί περιορισμό ή και ολοκληρωτική απαγόρευση της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ενέργειες και διαδικασίες και βρίσκονται σε εξέλιξη και απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων, πιθανόν δεν γίνει εφικτό να ολοκληρωθούν (π.χ. αποστολή παραγγελίας).

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα να αιτηθεί μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων σε κάποιο άλλο οργανισμό. Η φορητότητα αυτή δε συνεπάγεται διαγραφή των δεδομένων του χρήστη από τα αρχεία της malmos.gr, η οποία θα συνεχίσει κανονικά την αποθήκευση και επεξεργασία τους με βάση τις άδειες που έχει παραχωρήσει ο χρήστης και την Πολιτική Απορρήτου.

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα να αιτηθεί διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από τα αρχεία που διατηρεί η malmos.gr.

Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος από τον χρήστη, απαιτείται επικοινωνία με την malmos.gr αποστέλλοντας αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@malmos.gr. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά. Το αίτημα θα επεξεργαστεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή του εκτός σοβαρών απροόπτων, μεγάλου όγκου αιτημάτων, πολυπλοκότητας αιτήματος ή άλλων λόγων που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την επεξεργασία του για έως και 60 επιπλέον ημέρες. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η αποστολή αιτημάτων  είναι δωρεάν, ωστόσο σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αποστολών ή αβάσιμων/ υπερβολικών αιτημάτων, δύναται να επιβληθεί ένα μικρό τέλος. Η malmos.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποιο αίτημα που θα της αποσταλεί σε περίπτωση που δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύονται επαρκώς οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα λάβει απαντητικό email για την πορεία του αιτήματός του.

Είναι σημαντικό να επαναληφθεί πως η malmos.gr συλλέγει εξ αρχής μόνο όσα δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιούνται οι συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι σε κάθε χρήστη, να συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις και να καλύπτει τα έννομα συμφέροντά της, ενώ η επεξεργασία τους γίνεται πάντα σε συμμόρφωση με όσα προβλέπονται από το νόμο.

Τρίτοι Ιστότοποι

Ο ιστότοπος της malmos.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και πληροφορίες από τρίτους ιστότοπους. Η  malmos.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και τις πρακτικές τρίτων μερών.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η malmos.gr διατηρεί λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram) προκειμένου να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να ενημερώνει τους καταναλωτές για τα νέα της αλλά και για ποικίλα άλλα θέματα ενδιαφέροντος. Όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με τους λογαριασμούς αυτούς στα κοινωνικά δίκτυα κάνοντας like, follow, σχόλια κ.α. τότε γίνεται επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την malmos.gr, όπως το όνομα που δίδεται και οι προτιμήσεις του αναφορικά με το περιεχόμενο που επιλέγει να δει/ακολουθήσει και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιλέξει να γνωστοποιήσει ο χρήστης

 

COOKIES

Η malmos.gr μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) τα οποία αποστέλλονται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο της συσκευής του επισκέπτη. Κατόπιν, αποστέλλονται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από τον διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα”, είτε cookies “σύνδεσης”. Ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη. Ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα έγγραφο ή αρχείο του υπολογιστή του χρήστη. Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί και cookies σύνδεσης και μόνιμα.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ιστοτόπου, για στατιστικούς λόγους, καθώς και για να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Το πληροφοριακό σύστημα του ιστοτόπου συλλέγει αυτόματα στοιχεία σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης αυτού του ιστοτόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις ανάλυσης στον ιστό. Αυτά τα cookies μπορούν να παρακολουθούν το χρόνο που δαπανά ο χρήστης στον ιστότοπο, τις σελίδες που επισκέπτεται, τις αγορές που πραγματοποιεί καθώς και την γενικότερη περιήγησή του στον ιστότοπο. Η χρήση τους είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και βοηθά την malmos.gr  στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης τον ιστότοπό της ώστε να είναι ευκολότερο να εντοπιστούν οι τρόποι προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία του επισκέπτη, να συνεχίσει η επιχείρηση να δημιουργεί ενδιαφέρον περιεχόμενο, να βελτιώνει τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου της και να προσωποποιεί τον ιστότοπο για κάθε χρήστη.

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον περιηγητή του (web browser) με τέτοιον τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή χρήσης cookies.

Αναλόγως τον browser που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης η διαδικασία ρύθμισης που πρέπει να ακολουθήσει είναι η εξής:

Για Internet Explorer

 1. Από το μενού επιλέγει ‘Εργαλεία’
 2. Στη συνέχεια ‘Επιλογές Internet’
 3. Κλικ στην καρτέλα ‘Ιδιωτικό Απόρρητο’
 4. Επιλέγει την κατάλληλη ρύθμιση

Για Google Chrome

 1. Επιλέγει ‘Ρυθμίσεις’
 2. Στη συνέχεια ‘Για προχωρημένους’
 3. Στην ενότητα ‘Απόρρητο και Ασφάλεια’ κάνει κλικ στην επιλογή ‘Ρυθμίσεις περιεχομένου’
 4. Κλικ στην επιλογή ‘Cookies’

Για Safari

 1. Επιλέγει ‘Προτιμήσεις’
 2. Στη συνέχεια ‘Απόρρητο’
 3. Κλικ στην επιλογή ‘ Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστοτόπου’

Για Mozilla Firefox

 1. Από το μενού επιλέγει ‘Εργαλεία’
 2. Στη συνέχεια ‘Επιλογές’
 3. Κλικ στην επιλογή ‘Privacy’
 4. Στο μενού ‘Cookies’ κάνει τις σχετικές επιλογές

Για Opera 6.0

 1. Από το μενού επιλέγει ‘Εργαλεία’
 2. Στη συνέχεια ‘Προτιμήσεις’
 3. Κλικ στο ‘Απόρρητο’

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Εάν ο επισκέπτης αποκλείσει όλα τα cookies, τότε δεν θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση ή/και να χρησιμοποιεί όλες τις λειτουργίες του παρόντος ιστοτόπου.

Δήλωση Παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει παράπονα ή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και των δικαιωμάτων του αναφορικά με την προστασία τους.

Αλλαγές και Προσθήκες στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου

Η malmos.gr διατηρεί πάντα το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναθεωρήσει ή να κάνει προσθήκες στους Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου της ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για αυτές τις αλλαγές με αναρτήσεις σε εμφανές σημείο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της malmos.gr. Οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τους όρους χρήσης σε κάθε επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις.